Základní škola a Mateřská škola Dešenice

Původní název:
Státní česká menšinová škola Dešenice
Ulice:
Dešenice 161
Obec:
Nýrsko
Okres:
Klatovy
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1925
Webové stránky:
http://wp.zsamsdesenice.info/
Popis:

Škola v Dešenicích, jejíž první zmínky pochází z roku 1593, byla po roce 1867 školou s německým jazykem vyučovacím. Po vzniku ČSR a přijetí nových československých zákonů bylo možné uskutečnit stavby českých škol v územích, kde k tomu doposud nebyly splněny zákonné podmínky nebo vzniku bránily místní samosprávy. V září 1925 byla proti vůli obecního zastuptelstva otevřena státní česká obecná a mateřská škola. Ta byla v důsledku Mnichovské dohody v roce 1938 zrušena.

Po druhé světové válce byla obnovena česká škola v budově někdejší německé školy a v budově bývalé menšinové školy byla otevřena mateřská škola, která je v budově dodnes (2022). V říjnu 1975 byla dokončena přístavba a vznikla 2 oddělení a počet dětí stoupl na 55. Děti byly sváženy z Děpoltic a ze Zelené Lhoty. Od r.1984 se stal zřizovatelem státní statek. Děti byly sváženy ještě z Hodousic, Hamrů a Hojsovy Stráže. V roce 1992 po rekonstrukci sociálního zařízení a přístavby verandy bylo opět 1 oddělení. Zřizovatelem se stala opět obec, děti již nebyly dováženy, a proto došlo k poklesu počtu docházejících dětí.


Zdroj:
https://www.desenice.cz/desenice/fr.asp?tab=snet&id=4498&burl=&pt=TUHS
Školní fotografie z 30. let 20. stol.