Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves

Původní název:
Obecná škola Dlouhá Ves (Volksschule Langendorf)
Ulice:
Dlouhá Ves 107
Obec:
Dlouhá Ves
Okres:
Klatovy
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1899
Webové stránky:
https://zsdlouhaves.wixsite.com/2016
Stavitel/architekt:
Josef Sterblich z Vimperka
Popis:

V Dlouhé Vsi se vyučovalo v němčině nejpozději od roku 1788. V roce 1794 byla pro tento účel vystavěna samostatná školní budova. V roce 1808 byla již otevřena druhá třída, pro níž byly pronajaty místnosti v soukromém stavení v roce 1828. Ve školním roce 1873/74 školu navštěvovalo 311 žáků. V roce 175 byla otevřena třetí třída. V roce 1894 bylo rozhodnuto o stavbě nové školní budovy dle návrhu Josefa Sterblicha z Vimperka. Nová škola byla otevřena již jako pětitřídní a byla kolaudována 6.9.1899. V roce 1925 vznikla v Dlouhé Vsi konkurenční česká státní menšinová škola (čp. 114). Škola fungovala jako obecná s německým jazykem vyučovacím až do svého uzavření v roce 1945. V budově byla otevřena česká škola. V současnosti (2022) budova stále slouží svému účelu jako základní a mateřská škola Dlouhá Ves.

Zdroj:
https://www.portafontium.eu/iipimage/30460303; https://www.portafontium.eu/iipimage/30460304
Česká škola na pohlednici ze začátku 20. stol.