Bývalá německá obecná škola Dolejší Krušec

Původní název:
Obecná škola Dolejší Krušec (Volksschule Unter-Körnsalz)
Ulice:
Dolejší Krušec 5
Obec:
Hartmanice - Dolejší Krušec
Okres:
Klatovy
Stát:
Česká republika
Stavitel/architekt:
Jiří Beywl
Popis:

Po mnoho let musely děti školou povinné z Dolního a Středního Krušce, Trpěšic a cihelny chodit do školy v Hartmanicích, děti z Nuzerova do Dlouhé Vsi. Proto představený obce Jakub Fischer podal r.1878 žádost o zřízení německé obecné školy v Dolním Krušci. Okresní školní rada sice vykonala na místě 15.dubna 1878 prohlídku, ale zemská školní rada zřízení školy neschválila. Teprve po nové žádosti vyhověla a povolila pro Dolní a Střední Krušec a Nuzerov v Dolním Krušci zřízení expositury hartmanické školy.

Majitel Dolního Krušce Theodor Zvěřina nechal na jižním konci nepoužívaného pivovaru č. 5 zřídit místnost pro třídu, za kterou obec platila nájem 40 zlatých. Expozitura byla otevřena 1.10. 1890. Roku 1892 byla expositura přeměněna na samostatnou školu. Prvním činem nové místní školní rady bylo při prvním zasedání 22.10.1893 projednání stavby nové školy. Projekt školy schválila okresní školní rada 2.7.1893 a brzy nato byly zednické, tesařské a nádenické práce zadány hartmanickému zednickému mistru Jiřímu Beywlovi za 1200 zl. Koncem července 1893 se začalo s demolicí starého pivovaru a byla zahájena stavba školy vestavěním do obvodového zdiva starého pivovaru. V polovině listopadu byla nová škola hotova. Ve školní budově o rozměrech 30 x 10 m. se nacházela učebna 10,2 x 5,9 m, učebna 8,1 x 5,85 m, byt řídícího učitele skládající se z kuchyně 4,45 x 3 m a dvou místností 4,85 x 4,45m a 5,85 x 3,75 m. Výška vnitřních prostor byla 3,3 m. Kromě toho zde byla prostorná předsíň a chodba. Pod první třídou byl sklad dřeva, pod druhou sklep. Kolaudace se konala 26.října 1893.

Německá obecná škola byla zrušena v květnu 1945. Budova byla v 80. letech upravována pro rekreační účely. V současnosti (2022) je zřícená a neobyvatelná.

Zdroj:
Viléma Kudrličky:Javorná...Zapomenutý kout Šumavy II-Aby lidé měli k sobě blíž, 1987.
Škola na pohlednici ze začátku 20. stol. (vlevo)