Základní škola Nýrsko, Školní ulice

Původní název:
Státní česká menšinová škola Nýrsko
Ulice:
Školní 429
Obec:
Nýrsko
Okres:
Klatovy
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1927
Webové stránky:
https://sumavanet.cz/zsskolni/
Stavitel/architekt:
Ing. Šašek z Plzně/stavitel Vitáček z Klatov
Popis:

Vznik české školy v převážně německojazyčném Nýrsku byl umožněn vznikem ČSR a novými školskými zákony. Již 1.9.1919 byla v Nýrsku otevřena česká škola, která byla nejprve umístěna v budově staré školy "Na Ostrově". Od školního roku 1923/24 měla dvě třídy a od 1.9.1926 byla v provozu také státní česká měšťanská škola. Proto byla v roce 1927 vystavěna nová školní budova podle plánů ing. Šaška z Plzně. Do nové budovy byla umístěna obecná, měšťanská i mateřská škola. V roce 1938 bylo v budově umístěno 8 tříd měšťanky, dvě třídy obecné a 1 oddělení mateřské školy. Mnichovským záborem roku 1938 připadlo Nýrsko třetí říši. Část inventáře byla převezena do Janovic nebo do Klatov, archiv školy byl zničen. Budova byla během let 1938-1945 využívána pro účely německé školy. Koncem druhé světové války sloužila školní budova jako infekční nemocnice pro děti německých uprchlíků. 

Po roce 1945 byla obnovena měšťanská škola v této budově. V současné době je zde umístěna ZŠ Nýrsko, školní ulice (2022).

Zdroj:
https://www.portafontium.eu/iipimage/30460605; https://sumavanet.cz/zsskolni/historie.asp
Česká škola na pohlednici z období 1938-1945