Bývalá německá měšťanská škola Železná Ruda

Původní název:
M욍anská škola Železná Ruda (Bürgerschule Markt Eisenstein)
Ulice:
1. máje 12
Obec:
Železná Ruda
Okres:
Klatovy
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1893
Popis:

Škola byla v Železné Rudě založena již v roce 1854. Roku 1894 se ve škole vzdělávalo 598 žáků a školní obvod tvořily nejen Železná Ruda, ale i Staré Hutě, Alžbětín, Debrník, Ferdinandovo Údolí, Pamferova Huť, Železná Ruda – ves, Pancíř, Zejbiš (Javorná), Nový Brunst a Gerlova Huť. V roce 1893 bylo povoleno zřízení chlapecké měšťanky, pro kterou byla následně vystavěna nová budova. Za 2. světové války v r. 1940 byla tato škola smíšenou trojtřídní měšťanskou školou. Pokud chtěli její absolventi navštěvovat 4. třídu, museli se vzdělávat ve více jak 20 kilometrů vzdáleném Nýrsku. Škola měla po dvou třídách 1. a 2. ročníku, do nichž chodili chlapci a dívky odděleně, teprve ve 3. ročníku se učili společně. Obecná škola měla v téže době 11 tříd s 399 žáky.

Po druhé světové válce byla do budovy někdejěí německé měšťanky umístěna česká obecná a měšťanská škola. 

Na konci 80. let 20. století docházelo do ZŠ v Železné Rudě téměř 300 žáků. V objektu bývalé německé měšťanky (č.p. 12) byly v té době umístěny třídy prvního stupně ZŠ, školní družina a školní kuchyně. Nacházela se zde i tělocvična. Jedna třída prvního stupně ZŠ byla dokonce umístěna v naprosto nevyhovujícím TESKO-objektu na pozemku bývalého zařízení Ministerstva vnitra ČR Alma. Druhý stupeň ZŠ se nacházel v bývalé české škole na Klostermannově náměstí č.p. 295. Vzhledem k počtu žáků však ani v tomto případě nebyl objekt dostatečně velký na to, aby pojmul všechny žáky. Jedna třída tedy byla umístěna v objektu tzv. zámečku (č.p. 1). Za pomoci státu, obce, snah učitelů i tlaku veřejnosti byl nakonec dán dne 7. února 2000 do provozu nový školní objekt.

Dnes (2022) je v budově bývalé německé měšťanky informační centrum.

Zdroj:
https://www.skolaruda.cz/zsruda/historie.asp
Školní budova v roce 1970