Mateřská škola Nová Ves (Bývalá obecná škola)

Původní název:
Obecná škola Nová Ves
Ulice:
Nová Ves 15
Obec:
Nová Ves
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká Republika
Rok postavení:
1910
Webové stránky:
https://skolabrloh.webnode.cz/o-nas/
Stavitel/architekt:
Václav Malec z Č. Budějovic
Popis:

První žádost o zřízení samostatné školy v Nové Vsi byla podána v roce 1875. Zemská školní rada však neuznala potřebu vyškolení Nové Vsi od Brloha, neboť cesta do brložské školy nebyla ani vzdálená ani nebezpečná. Žádost tak byla zamítnuta v roce 1877. Ani druhá žádost o zřízení školy z roku 1879 se nedočkala kladného projednání na zemské školní radě a žádost byla v roce 1882 zamítnuta. Poté záležitost na nějakou dobu utichla, než se v roce 1897 začalo jednat o zřízení expozitury školy brložské v Nové Vsi. Soubežně se také jednalo o vyškolení severně od Nové vsi položených samot od brložské školní obce a přiškolení do Chmelné. Přeškolení od brložské školy nejvzdálenějších samot do Chmelné bylo povoleno, odpadla tím však naléhavost zřízení expozitury v Nové Vsi. Novou žádost obec Nová Ves podala 11.9.1906. Tentokrát byla žádost vyřízena kladně a ke dni 16.9.1909 bylo povoleno otevření obecné školy s českým jazykem vyučovacím v Nové Vsi. Byly vyhledány místnosti v selských staveních pro provizorní umístění školy, stavba odpovídající budovy byla však zahájena záhy v květnu 1910 a dokončena byla v září téhož roku. Slavnostní svěcení budovy se konalo 11.9.1910 a 30.9.1910 byla stavba kolaudována. Ve školním roce 1910/11 navštěvovalo školu 111 žáků, po první světové válce ve šk. r. 1919/1920 122 žáků.

V listopadu 1938 byli do školy přijati žáci z československých státních menšinových škol na území německého záboru v důsledku Mnichovské dohody. Jednalo se o žáky z Holašovic, Jaronína a Chvalovic. V letech 1939-1945 byla ve školní budově v paralelně otevřena také škola německá. Koncem druhé světové války byly v budově ubytováni němečtí uprchlíci z Východního Pruska. 

Po druhé světové válce, ve šk. r. 1945/46 docházelo do školy 64 žáků. Jejich počet dále klesal až do uzavření školy. V současné době se v budově nachází mateřská škola spadající pod ZŠ a MŠ Brloh.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/1004/1; https://digi.ceskearchivy.cz/1005/1; https://digi.ceskearchivy.cz/1006/1
Protektorátní razítko školy (1939-1945)