Bývalá obecná škola Smědeč

Původní název:
Obecná škola Smědeč (Volksschule Groß-Zmietsch)
Ulice:
Smědeč 24
Obec:
Ktiš-Smědeč
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká Republika
Rok postavení:
18xx
Popis:

Škola ve Smědči existovala jako filiální nejpozději v 60. letech 20. stol. Po přijetí nových školských zákonů po roce 1867 byla organizována jako obecná škola s německým jazykem vyučovacím. 

Ve školním roce 1927/28 byla škola dvoutřídní a navštěvovalo ji 78 žáků. Škola byla jako německá v roce 1945 uzavřena a obnovena jako česká. Uzavřena byla pravděpodobně v 70. letech 20. stol., poté fungovala jako hostinec.

V současnosti (2022) je v soukromém užívání a slouží k bydlení.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/312023/73
Obsazování pohraničí v důsledku Mnichovské dohody v roce 1938, školní budova v pozadí