Bývalá základní škola Chroboly

Původní název:
Obecná škola Chroboly (Volksschule Chrobold)
Ulice:
Chroboly 59
Obec:
Chroboly
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká Republika
Rok postavení:
1879
Popis:

Podle zápisů ze školní kroniky existovala farní škola v Chrobolech patrně již před rokem 1589. Nacházela se v čp. 2 a až do roku 1879 byla jednotřídní. Po rozšíření o druhou třídu bylo třeba najít odpovídající místnosti, proto byl v roce 1879 zakoupen dům čp. 59 a upraven na školu. V budově se nacházely dvě třídy, kabinet a byt pro řídícího učitele. 

Ve školním roce 1928/29 dvoutřídní školu s vyučovacím jazykem německým navštěvovalo 111 žáků. Koncem druhé světové války byla budova zabrána pro německé uprchlíky z východu, kteří v budově bydleli až do 4.1.1946. Po jejich odchodu byla škola obnovena jako česká. Byla v provozu až do 30.6.1998, kdy byla vzhledem k nízkému počtu dětí uzavřena. 

V současné době (2022) budova slouží jako rekreační středisko městské části Praha 16.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/306889/1; https://digi.ceskearchivy.cz/306890/1; https://digi.ceskearchivy.cz/306891/1
Školní budova na kresbě ze začátku 20. stol.