Bývalá státní menšinová škola Dolejší Těšov

Původní název:
Státní menšinová škola Dolejší Těšov
Ulice:
Dolejší Těšov 19
Obec:
Hartmanice-Dolejší Těšov
Okres:
Klatovy
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1923
Stavitel/architekt:
Grabinger
Popis:

V Dolním Těšově existovala od roku 1877 dvoutřídní škola německá. Snahy o zřízení české školy nebyly před rokem 1918 úspěšné. Njebližší česká škola byla v Petrovicích. V roce 1896 byla otevřena expozitura petrovické školy ve Vlastějově. Po vzniku ČSR a přijetí zákona o menšinových školách byla v Dol. Těšově otevřena česká škola, která byla umístěna v budově německé školy. Tím byla zrušena expozitura ve Vlastějově. Zároveň bylo žádáno o stavbu nové školy. Ta byla jako vůbec první státní menšinová v Československu slavnostně otevřena dne 9.9.1923. Dol. Těšov byl zabrán v důsledku Mnichovské dohody nacistickým Německem. Inventář školy se podařilo včas odvézt. Po roce 1945 byla škola ještě nakrátko otevřena než byla vzhledem k nedostatku žáků uzavřena. Budova pak sloužila jako rekreační středisko Českého rozhlasu. V současné době (2022) je v soukromých rukou a slouží jako penzion.

Zdroj:
https://www.portafontium.eu/chronicle/soap-kt/00784-obec-javori-1927-1940
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova (1923)