Bývalá německá obecná škola Dolejší Těšov

Původní název:
Obecná škola Dolejší Těšov (Volksschule Unter-Teschau)
Ulice:
Dolejší Těšov 18
Obec:
Hartmanice - Dolejší Těšov
Okres:
Klatovy
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1877
Popis:

Škola v Dolním Těšově vznikla z iniciativy zdejšího statkáře Zieglera jako německá v roce 1877. Od roku 1910 byla dvoutřídní. Jako škola na česko-německém jazykovém a národnostním pomezí byla často předmětem zájmu nejvyšší politiky a byla podporována spolkem Deutscher Schulverein ve Vídni a spolkem Verein für das Deutschtum im Ausland v Berlíně. Po převratu v roce 1918 byla jedna třída v německé škole zabrána pro účely české státní menšinové školy od 1.1.1920. Po výstavbě nové budovy pro českou školu v Dolním Těšově v roce 1923 v budově německé školy zůstal byt pro českého učitele. Roku 1945 byla německá škola v Dolejším Těšově uzavřena. 

V současné době (2022) je budova ve špatném stavu a slouží k bydlení.

Zdroj:
https://www.portafontium.eu/iipimage/30460170
Školní budova dnes (2022)