Bývalá základní škola Petrovice u Sušice

Původní název:
Obecná škola Petrovice u Sušice
Ulice:
Petrovice u Sušice 34
Obec:
Petrovice u Sušice
Okres:
Klatovy
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1872
Popis:

První zmínka o škole v Petrovicích u Sušice pochází z roku 1802. Školní budova byla vystavěna 25.11.1822. Od roku 1875 měla tři třídy. V roce 1907 byla zřízena expozitura petrovické školy ve Vlastějově, která byla uzavřena po otevření české státní menšinové školy v Dolejším Těšově v roce 1919. V důsledku mnichovského záboru pohraničí ČSR roku byla 8.10.1938 do Petrovic přesunuta česká měšťanská škola z Hartmanic. V roce 1951 byla budova elektrifikována.

V roce 2003 byl zrušen II. stupeň. Tehdy ji navštěvovalo ještě 68 žáků. V roce 2005 byla základní škola v Petrovicích definitivně uzavřena. Dnes v budově sídlí obecní úřad. Na fasádě je stále patrný přetřený nápis "škola".

Zdroj:
https://www.portafontium.eu/iipimage/30460436; 
https://www.petroviceususice.cz/petrovice/fr.asp?tab=snet&id=9171&burl=&pt=UR; https://www.inventare.cz/pdf/soap-kt/soap-kt_ap0061.163_01362_zs-a-ms-petrovice-u-susice.pdf
Školní budova v 30. letech 20. stol.