Bývalá obecná škola Javoříčko-Mokřany

Původní název:
Obecná škola Javoříčko-Mokřany
Ulice:
Javoříčko 1
Obec:
Hlavňovice - Javoříčko
Okres:
Klatovy
Stát:
Česká republika
Popis:

Otevření obecné školy s čsl. jazykem vyučovacím v Javoříčku bylo povoleno výnosem ministerstva školství a národní osvěty dne 13.4.1927. Škola měla být z iniciativy řídícího učitele Šmicara z Dolejšího Těšova otevřena původně v Mokřanech jako menšinová protiváha německé škole, která zde existovala od 70. let 20. stol.  V Mokřanech se ovšem nepodařilo najít vhodné místnosti pro její umístění, proto byly získány provizorní místnosti v Javoříčku čp. 1. V Mokřanech byl sice později získán pozemek pro stavbu školy od místního německého sedláka, ke stavbě školy v Mokřanech však před rokem 1938 již nedošlo. 

Během heydrichiády v roce 1942 byl řídící učitel javoříčské školy vyšetřován pro nelegální pobyt své tchyně v obci. Koncem druhé světové války roku 1945 byla u Javoříčka zastřelena bývalá žačka zdejší školy Marie Klímová ze Zvíkova, když se vracela z bohoslužby v hlavňovickém kostele. Poté, co zahlédla jednotku americké armády, dala se na útěk. Američané, kteří měli za sebou velké ztráty při bojích u Zhůří, reagovali palbou. Marii Klímové bylo 15 let. O omluvu z americké strany se po roce 1989 zasadil Emil Kintzl.

Škola byla uzavřena v roce 1948. Děti byly převedeny do Hlavňovic. Tamtéž byl přemístěn inventář školy. V současné době (2022) je budova v soukromém vlastnictví a slouží k bydlení.

Zdroj:
https://www.portafontium.eu/iipimage/30460354
Školní budova (1927)