Bývalá obecná škola Podmokly

Původní název:
Obecná škola Podmokly
Ulice:
Podmokly 66
Obec:
Podmokly
Okres:
Klatovy
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1930
Popis:

Škola v Podmoklech byla otevřena pravděpodobně v roce 1868. Od roku 1874 se nacházela v čp. 52 a fungovala jako jednotřídní s českým jazykem vyučovacím. K 24.2.1883 byly spojeny jednotřídky v Kadešicích a Podmoklech a měla vzniknout nová škola na půl cesty mezi oběma obcemi v místě zvaném Chocholice. Obě obce se úpěšně postavily proti tomuto záměru školských orgánů. Do školy ve školním roce 1892/93 docházelo 79 dětí. V roce 1893 byla škola rozšířena o třetí třídu. Přestože v roce 1913 okresní školní rada nařídila stavbu nové budovy, byla tato vzhledem k zadlužení obce odložena. 

K výstavbě nové školní budovy došlo až v roce 1930. Dle plánu klatovského architekta Václava Beneše byla stavba zahájena 6.4.1930. Kolaudace budovy byla provedena 25.9.1931 a výuka započala od 5.10.1931. 

Koncem druhé světové války, od 23.2.1945, byli ve školní budově ubytováni němečtí uprchlíci ze Slezska. Výuka tehdy probíhala v místním hostinci. Škola fungovala až do roku 1970, kdy byla vzhledem k nízkému počtu žáků zrušena. K 1.9.1970 byla škola předána do Žihobců. 

V současné době (2022) budova slouží jako turistická ubytovna a je dokončována oprava budovy.

Zdroj:
https://www.inventare.cz/pdf/soap-kt/soap-kt_ap0664-01559_skolni-rada-podmokly.pdf
Školní budova dnes (2022)