Základní škola a Mateřská škola Žihobce

Původní název:
Obecná škola Žihobce
Ulice:
Žihobce 9
Obec:
Žihobce
Okres:
Klatovy
Stát:
Česká republika
Webové stránky:
https://zs.zihobce.eu/
Popis:

Škola v Žihobcích vznikla v roce 1785 vyškolením od Strašína. V roce 1820 byla uzavřena, protože se nacházela ve velmi chatrné budově, které hrozilo spadnutí. Poté se učilo v různých staveních. Nová školní budova byla vysvěcena 27.7.1834. V roce 1857 ji zachvátil požár, tehdy se vyučovalo v čp. 56. V roce 1870 byla povolena třetí třída, otevřena byla však až v roce 1880 v čp. 56. Ve školním roce 1891-92 do školy docházelo 307 žáků. Měla být otevřena čtvrtá třída, od čehož bylo upuštěno vzhledem k odškolení Dražovic. v roce 1896. Po otevření školy v Rozsedlech byla škola v Žihobcích redukována na dvoutřídní. V roce 1914 byla opět otevřena třetí třída, tehdy do školy docházelo 153 žáků. 

Po převratu v roce 1918 byl místní zámek zakoupen obcí od šlechtického rodu Lamberků, která ho nechala upravit ke školním účelům. Na získaném panském poli se sice měla stavět nová školní budova, ke stavbě však nedošlo. 

V roce 1921 byla otevřena také m욍anské škola, čímž byla zrušena třetí třída obecné školy. Ve stejném roce byla v Žihobcích otevřena Živnostenská škola pokračovací.

V budově zámku je dodnes  (2022)umístěna Základní a Mateřská škola Žihobce. Škola je dvoutřídní. 

Zdroj:
https://www.inventare.cz/pdf/soap-kt/soap-kt_ap0504_02084_ns-a-ss-zihobce.pdf
Školní budova dnes (2022)