Bývalá obecná škola Rozsedly

Původní název:
Obecná škola Rozsedly
Ulice:
Rozsedly 52
Obec:
Žihobce - Rozsedly
Okres:
Klatovy
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1908
Popis:

Dříve byla obec Rozsedly přiškolena ke škole v Žihobcích. Zřízení školy v Rozsedlích bylo povoleno výnosem zemské školní rady v Praze dne 7.91908. Obecná škola smíšená jednotřídní v Rozsedlích byla otevřena 16.11. 1908. Řídícím učitelem byl jmenován Josef Chvojka. Zapsáno bylo 51 žáků. Od 1.7. 1935 se stal řídícím učitelem Jaroslav Dudek. Školní obec Rozsedly patřila
od roku 1938 do újezdu měšťanské školy v Žihobcích. Na začátku školního roku 1940/41 bylo ve škole zapsáno 28 žáků, z toho 11 chlapců a 17 děvčat. Kromě Jaroslava Dudka vyučoval na škole
také Josef Rypl, děkan v Žihobcích a Marie Melková, učitelka ženských ručních prací.

Jako základní devítiletá škola pro 1. – 5. postupný ročník byla škola zrušena dne 1. 9. 1976. Žáci byli převedeni do Základní devítileté školy Žihobce. 

Zdroj:
https://www.inventare.cz/pdf/soap-kt/soap-kt_ap0387_01372_zds-rozsedly.pdf
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova dnes (2022)