Bývalá obecná škola Šimanov

Původní název:
Obecná škola Šimanov
Ulice:
Šimanov 39
Obec:
Žihobce - Šimanov
Okres:
Klatovy
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1914
Stavitel/architekt:
Bubla z Horažďovic
Popis:

V roce 1850 byla obec Šimanov přiškolena ke škole v Albrechticích. Ta byla ovšem v roce 1875 proměněna v německou. České děti tak docházely do školy v Ostružně. V roce 1913 měla být z prostředků vídeňského spolku Deutscher Schulverein v Šimanově postavena soukromá německá škola. Proti tomuto záměru se postavili české spolky v čele s Národní jednotou pošumavskou a postavili v Šimanově českou obecnou školu.

Výnosem ze dne 12. 10. 1911 povolila Zemská školní rada v Praze Obecné škole v Ostružně zřízení veřejné expozitury v Šimanově. Ta byla umístěna v čp. 18. Učitelem byl ustanoven Jan Tichý. Výnosem Zemské školní rady ze dne 16.4. 1914 byla šimanovská škola osamostatněna a po prázdninách se začalo vyučovat v nové školní budově postavené z prostředků Národní jednoty Pošumavské. Stavbu provedl stavitel Bubla z Horažďovic. Obecná škola v Šimanově byla po celou dobu své existence školou jednotřídní. 

Obecná škola v Šimanově byla uzavřena dne 1. 6. 1946, kdy byl řídící učitel Karel Hesoun Zemskou školní radou v Praze povolán do školní služby v pohraničí na školní okres bílinský. Děti
byly převedeny do Obecné školy v Ostružně.

V roce 1946 byla školní budova odkoupena šimanovskou obcí od Národní jednoty pošumavské. V současné době (2022) je v bývalé školní budově provozováno rekreační zařízení.

Zdroj:
https://www.inventare.cz/pdf/soap-kt/soap-kt_ap0427_01398_os-simanov.pdf
Školní budova (1914)