Bývalá obecná škola Soběšice

Původní název:
Obecná škola Soběšice
Ulice:
Soběšice 146
Obec:
Soběšice
Okres:
Klatovy
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1910
Popis:

Až do roku 1834 navštěvovaly děti ze Soběšic školu v Bukovníku. V Soběšicích byla v roce 1834 zřízena filiální škola. Z počátku byla škola umístěna v pronajaté místnosti v domě čp. 46, ale již od roku 1836 bylo vyučováno v nové školní budově, při které byla zároveň zřízena kaple P. Marie Sněžné. Školu navštěvovalo 80 žáků ze Soběšic a Damíče. Od roku 1880 byla škola dvojtřídní. Od roku 1891 byla povolena třetí třída. Další nová školní budova se začala stavět v roce 1910 a byla vysvěcena 24. 9. 1911. Starší děti chodily až do roku 1946 do měšťanské školy v Žihobcích, potom byly přeškoleny do měšťanské školy ve Strašíně, pro kratší a pohodlnější cestu.

16. 10. 1961 rozhodla rada MNV o zrušení školní jídelny, která
neodpovídala hygienickým předpisům. Základní škola v Soběšicích byla rozhodnutím pléna MNV Soběšice dne 23. 3. 1989 zrušena. Žáci byli od 1. 9. 1989 převedeni do Základní školy Strašín.

V současné době (2022) je školní budova opravena as louží obecnímu úřadu, knihovně a je zde umístěna mateřská škola.

Zdroj:
https://www.inventare.cz/pdf/soap-kt/soap-kt_ap0405_01375_os-sobesice.pdf
Školní budova dnes (2022)