Bývalá obecná škola Dobrá

Původní název:
Obecná škola Dobrá (Volksschule Guthausen)
Ulice:
Dobrá 30
Obec:
Stožec - Dobrá
Okres:
Prachatice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1882
Popis:

Škola v Dobré byla otevřena v souvislosti s novou školskou legislativou z roku 1869. Předtím byla výuka dětí z Dobré a okolních vsí zajišťována kočovným učitelem, který střídavě učil po chalupách v Dobré, ve Stožci, Českých Žlebech a Krásné Hoře. V roce 1870 byla v Dobré otevřena obecná škola, která byla nejprve provizorně umístěna v čp. 14. V roce 1882 byla nákladem 1865 zlatých vystavěna a vysvěcena samostatná školní budova. Ta byla nejprve jednotřídní a od roku 1889 dvoutřídní obecnou školou s německým jazykem vyučovacím. Před druhou světovou válkou existovala také již mateřská škola, která byla umístěna v čp. 29. Německá obecná škola fungovala do roku 1945. Koncem druhé světové války v ní byli ubytování němečtí uprchlíci z východu. Po roce 1945 byla škola jako česká obnovena a při ní byl zřízen i zemědělský útulek. Ve škole se vyučovalo až do roku 1965, kdy byla škola vzhledem ke klesajícímu počtu žáků uzavřena. V roce 1970 zakoupil školní budovu podnik Slovan Hydroprojekt a zařídil pro rekreační účely. Později přešla budova do soukromého vlastnictví sedmi členů Hydroprojektu. 

V současné době (2022) je budova v soukromém vlastnictví, je rozdělena na sedm jednotek a nadále slouží k rekreaci.

Zdroj:
Rosa Tahedlová: Svědectví z poválečné Šumavy, 77-78.
Pavel Liška: Guthausen im Böhmerwald, 48.
Školní budova dnes (2022)