Bývalá česká státní menšinová škola Záblatí

Původní název:
Česká státní škola Záblatí
Ulice:
Horní Záblatí 56
Obec:
Záblatí - Horní Záblatí
Okres:
Prachatice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1928
Popis:

Ve většinově německojazyčném Záblatí fungovala po vzniku ČSR pouze německá obecná škola. Vzhledem k nové školské legislativě Československého státu bylo možné na takových místech stavět české menšinové školy ze státních prostředků. Česká škola v Záblatí byla otevřena 15.9.1925 jako jednotřídní pro 20 dětí. Ta byla brzy rozšířena na trojtřídní. Třídy menšinové školy byly umístěny nejprve na radnici, později v čp. 39, čp. 3 a čp. 39. Při škole fungovala také mateřská škola. O stavbu školní budovy se postarala Národní jednota pošumavská, které se podařilo od místního německého zemědělce vykoupit stavební pozemek. Stavba české školy byla dokončena 25.8.1929. Čeští učitelé byli ubytováni v čp. 46. V roce 1937 v budově byla otevřena také česká měšťanka. Po zabrání pohraničí ČSR v důsledku Mnichovské dohody se ještě ve školním roce 1938/1939 vyučovalo česky, poté až do roku 1945 již jen německy.

Dne 10.9.1945 byla obnovena výuka v obou školních budovách (české i německé). Obecná škola byla před schválením jednotné školy v roce 1948 dvoutřídní a měšťanská měla pět tříd. 

V současné době (2022) je budova v soukromém vlastnictví.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/1046/1
https://digi.ceskearchivy.cz/128885/1
https://digi.ceskearchivy.cz/313639/1
https://digi.ceskearchivy.cz/313642/1
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova dnes (2022)