Bývalá obecná škola Pěkná (Šenava)

Původní název:
Obecná škola Pěkná (Volksschule Schönau)
Ulice:
Pěkná 18
Obec:
Nová Pec - Pěkná
Okres:
Prachatice
Stát:
Česká republika
Popis:

Škola v Pěkné byla otevřena již v roce 1796. V roce 1845 získala svou budovu, která byla v roce 1882 zvýšena o jedno patro, do kterého byl umístěna také byt řídícího učitele. Od roku 1890 byla škola trojtřídní. Poté, co byla v roce 1935 v Chlumu otevřena nová škola, klesl počet žáků v Pěkné a škola byla redukována na dvoutřídní. Až do roku 1945 se jednalo o obecnou školu s vuyčovacím jazykem německým.

Kronika německé školy byla v roce 1945 zazděna německým řídícím učitelem v domě čp. 5. Po nalezení skrýše jím byla tato kniha zničena, aby se nedostala do českých rukou. Koncem druhé světové války byla v budově ubytována americká armáda. Škola byla jako česká otevřena 20.10.1947 výnosem zemské školní rady, výuka začala již 3.9.1947. Školní obvod tehdy tvořily Šenava, Smolná Pec, Grasfurth a Jodlovy domky. Škola byla vzhledem ke stále klesajícímu počtu žáků uzavřena k 1.9.1977. Děti byly převedeny do škol ve Volarech a Nové Peci. Při škole fungovala také mateřská škola. Po uzavření školy zde fungovalo státní rekreační středisko při ROH Volary.

V současné době (2022) se někdejší školní budova nachází v soukromém vlastnictví.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/311407/1
https://www.bwb-ooe.at/dbh/picdb/sch%c3%b6naupba.pdf
Školní budova dnes (2022)