MŠ Ústí nad Labem-Marxova

Původní název:
Matiční česká obecná škola Předlice
Ulice:
Marxova 219/28
Obec:
Ústí nad Labem - Předlice
Okres:
Ústí nad Labem
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1912
Webové stránky:
https://www.msmarxovaul.cz
Popis:

Obyvatelé české národnosti žijící v Předlicích, kteří byli zaměstnáni většinou jako dělníci ve sklářské huti a chemické továrně, pod vedením Františka Novotného založili pod vlivem českých spolků jako zejména Ústřední matice školské školský komitét, který provedl soupis dětí, jež by českou školu v Předlicích mínily navštěvovat. Na tomto základě pak komitét vyhotovil žádost, kterou adresoval okresní i zemské školní radě a místnímu obecnímu úřadu. Žádost však byla úřady odmítnuta s odůvodněním, že „české školy zapotřebí není, neb v místě jest moderní prostorná škola s vyučovacím jazykem německým“. Ústřední matice školská tak sama přistoupila ke stavbě vlastní školní budovy. Pro zakoupení pozemku byl pro českou věc angažován jeden německý občan jako kupující, protože místní německá samospráva se zarytě bránila českým menšinovým snahám. Se stavbou této budovy se začalo roku 1912. Stavba sama však musela být nahlášena a naplánována nikoliv jako škola, ale jako obytný dům, jinak by ji německé úřady opět neschválily. Obecní úřad v Předlicích stavbu budovy nechtěl uznat z důvodů nesplněných hygienických norem a trval na dodržení stavebních plánů. I přesto začal učitel Valtr v září roku 1913 s výukou. Obecní úřad proto vydal rozkaz vyučování zastavit a dal školu zapečetit. Pěčeť byla stržena a české vyučování probíhalo dál. Obecní úřad tak narychlo svolal schůzi, na které se rozhodlo o vyžádání kordonu četníků na okresním hejtmanovi. Žádosti bylo vyhověno. Česká škola v Předlicích byla obsazena četníky. Školní budova byla rozkazem okresní školní rady v Ústí nad Labem opět zapečetěna a nově i policejně hlídána. Kromě zapečetění školy byly některé české rodiny obecním úřadem navíc vypovězeny z bytů i ze zaměstnání za účast v bouřlivých protestech, které následovaly těsně po uzavření školy. Česká škola v Předlicích byla obnovena jako mnoho jiných českých škol až po vzniku ČSR v roce 1920. Od roku 1929 byla státní. 

V současné době (2021) se v budově někdejší školy nachází mateřská škola.

Zdroj:
Šimáně, Michal: České obecné menšinové školy v okrese Ústí nad Labem v období Československé republiky (1918-1938) [online] Link: https://is.muni.cz/th/uyye5/Diplomka_-_Finalni_v
Školní budova v roce 1913