ZŠ Ústí nad Labem - Školní náměstí

Původní název:
Obecná a měšťanská škola Předlice
Ulice:
Školní náměstí 100/5
Obec:
Ústí nad Labem - Předlice
Okres:
Ústí nad Labem
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1897
Popis:

Až do roku 1897 chodily předlické děti do školy v Trmicích. Když se v roce 1895 ukázalo nutné rozšířit trmickou školu, měly na tuto novostavbu přispět i Předlice, ačkoli už dříve platily pro školu v Trmicích 9 000 zlatých. Tehdejší předlický starosta Eduard Ritschel na zasedání obecního výboru 31. října 1895 žádal odtržení od trmické školy a zřízení vlastní školy. Už 20. ledna 1896 bylo usneseno nechat zhotovit plány pro stavbu školy. Krátce nato koupila obec parcelu za 7 859 zlatých a 25 krejcarů, poté, co od ústecké spořitelny získala nutnou půjčku 8 000 zlatých. Na zasedání obecního zastupitelstva byla dne 16. března stavba zadána.

Základní kámen školní budovy byl položen 13. 4. 1897. Již dne 12. 9. 1897 byla nová trojtřídní škola slavnostně otevřena a vysvěcena. Vyučování bylo zahájeno s počtem 400 žáků. Od 1. ledna 1898 bylo povoleno zřídit dvě postupující třídy, takže měla škola už 5 tříd. Na začátku školního roku 1898-99 byly otevřeny dvě nové třídy a sice paralelní ke 4. a 5. třídě.
Počet žáků se stále zvyšoval, což si vyžádalo rozšíření školy. Potřebná nástavba byla zahájena 7. července 1902 a současně přitom bylo zavedeno parní ústřední topení. Škola fungovala až do roku 1945 jako obecná škola s německým jazykem vyučovacím, poté byla přeměněna na českou školu.

V současné době (2022) budova stále slouží svému původnímu účelu. Má kapacitu 250 žáků a je umístěna ve čtvrti, která je převážně obývána sociálně slabými občany, proto ji navštěvuje téměř 100% dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Zdroj:
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/predlicka-zakladni-skola-chysta-oslavy-125-let-trvani-20220826.html
Škola na pohlednici ze začátku 20. stol.