ZŠ Řehlovice

Původní název:
Česká státní obecná škola Řehlovice
Ulice:
Řehlovice 100
Obec:
Řehlovice
Okres:
Ústí nad Labem
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1934
Webové stránky:
http://zsrehlovice.cz/
Popis:

Žádost o zřízení školy pro českou menšinu v Řehlovicích byla podána 9.6.1920. Zřízení školy bylo povoleno výnosem zemské školní rady z 20. srpna téhož roku. Škola byla otevřena jako jednotřídní a byla spádovou oblastí pro obce Řehlovice, Brozánky, Hliňany a Habří. Česká škola byla nejprve umístěna v budově německé školy, kde jí bylo vyhrazeno druhé patro. Přestože výuka měla začít již 1.9.1920, muselo se počkat až do 15.9., poněvadž třída nebyla do té doby připravena. Chybělo základní vybavení jako například školní lavice, tabule či nábytek. Roku 1923 rozhodl místní školní výbor o odeslání žádosti na výstavbu vlastní školní budovy. Ještě před oficiálním podáním žádosti v říjnu 1923 byl Státním pozemkovým úřadem zakoupen pozemek pro stavební účely, a to v dubnu roku 1923.  Žádost byla podána místním školním výborem spolu s Místní osvětovou komisí a odborem Národní jednoty severočeské. Avšak vlivem různých vlivů (nevhodnost umístění školy, zaneprázdněnost MŠANO a neshod mezi ministerstvem financí a Ústřední maticí školskou, která chtěla stavbu zaplatit apod.) se stavba školy dostala na program teprve roku 1933. Již ve školním roce 1926/1927 však škola musela být rozšířena a organizována jako dvojtřídní. To vyvolalo potřebu nové místnosti a tak bylo provedeno ohledání některých místností v obci.

Roku 1933 dostala Ústřední matice školská od ministerstva školství příkaz ke stavbě.  Prakticky ihned po pokynu MŠANO se začalo v obci Řehlovice stavět. Dne 14. září 1933 proběhla slavnost položení základního kamene. Budova stála 349.059,72 Kčs. Slavnostně otevřena a předána ke svému účelu nakonec byla 16. září
roku 1934.

Škola fungovala s výjimkou let 1938-45, kdy bylo československé pohraničí přičleněno k Hitlerově Německu na základě Mnichovské dohody. V současné době (2022) školní budova stále slouží svému účelu.

Zdroj:
Šimáně, Michal. České obecné menšinové školy v okrese Ústí nad Labem v období Československé republiky (1918-1938) [online] https://is.muni.cz/th/uyye5/Diplomka_-_Finalni_verze.p
Škola ve 30. letech 20. stol.