Bývalá obecná škola Údrč

Původní název:
Obecná škola Údrč (Volksschule Udritsch)
Ulice:
Údrč 84
Obec:
Bochov-Údrč
Okres:
Karlovy Vary
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1818
Popis:

Školní budova v Údrči byla vystavěna v letech 1817-1818. V 80. letech 19. stol. se jednalo o dvoutřídní školu s německým jazykem vyučovacím s venkovním cvičištěm. Jako německá byla škola v roce 1945 a obnovena k 16.9.1946, kdy byla otevřena jako jednotřídní pro 39 žáků. Od 1.9.1947 byla škola dvojtřídní pro 51 žáků. I. třída se nacházela v I. patře, II. třída v přízemní. Škola byla vzhledem ke klesajícímu počtu žáků zrušena v roce 1978 a děti byly převedeny do Bochova.

V současné době (2022) je objekt v soukromém vlastnictví.

Zdroj:
https://www.portafontium.eu/iipimage/30360694; Der politische Bezirk Luditz, 1884, S. 28.
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova dnes (2022)