Bývalá obecná škola Maleč

Původní název:
Obecná škola Maleč
Ulice:
Maleč 19
Obec:
Strašín - Maleč
Okres:
Klatovy
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1909
Popis:

Otevření školy v Malči bylo povoleno v roce 1907. Komise pro stavbu školy sice schválila její umístění v č.p. 1, ale kvůli příliš nákladné přestavbě bylo nakonec rozhodnuto o stavbě vlastní školní budovy. V roce 1909 bylo prodáno dřevo z obecního lesa a za utržené prostředky byl zakoupen dům č.p. 19, který byl následně zbořen a na jeho místě byla vystavěna školní budova. Slavnostní vysvěcení školy se konalo 24.10. a 29.10.1909 byla budova zkouladována. Otevření školy se konalo k 1.10.1909. Jednalo se o jednotřídní školu s českým jazykem vyučovacím. K 25.8.1910 přešla škola do veřejné správy. V roce 1922 ji navštěvovalo 22 žáků. Tento počet postupně klesal, v roce 1940 šlo již jen o 20 žáků a minima dosáhla docházka v roce 1949, kdy bylo zapsáno jen 7 žáků. Koncem druhé světové války byla budova táborem pro německé uprchlíky z východu. Po roce 1949 se školní docházka sice krátkodobě zvýšila, škola však byla vzhledem k dalšímu poklesu žactva zrušena již v roce 1962.

V současné době (2022) je objekt v soukromém vlastnictví.

Zdroj:
https://www.portafontium.eu/iipimage/30460399;https://www.portafontium.eu/iipimage/30460400; 
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova dnes (2022)