Základní škola Petříkov

Původní název:
Obecná škola Petříkov
Ulice:
Petříkov 8
Obec:
Petříkov
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1948
Webové stránky:
http://www.zspetrikov.cz/
Popis:

Petříkov patřil původně k politické obci Těšínov, ale přestože k Těšínovu kromě Petříkova patřilo několik dalších osad, nebyla zde škola (kromě Jiříkovo údolí, kde ale byla po roce 1867 škola německá), osady tak byly přiškoleny k Olešnici (Petříkov) a k Jílovicím (Nepomuk a Těšínov). Hrabě Buquoy navrhoval zřídit školu v Petříkově nebo v Těšínově. Protože však to měla být rovněž škola německá, nesetkal se návrh s pochopením obyvatelstva, a proto byl návrh na zřízení školy zamítnut. V době 1. světové války byl další návrh na výstavbu německé školy opět zamítnut. Po založení české školy v Českých Velenicích dojížděly děti z Petříkova vlakem. V roce 1925, kdy byla založena česká škola v Byňově, jezdila pak většina dětí tam. Podle kroniky většina dětí v byňovské škole byla právě z Petříkova. Protože dojíždění do škol v Byňově a v Českých Velenicích i každodenní docházení do škol v Jílovicích a Olešnici děti vyčerpávalo, objevily se opět snahy o zřízení školy. Úřady nepovolily zřízení samostatné české školy, v roce 1928 však byla v Petříkově prosazena expozitura školy byňovské. Již při prvním zápise se přihlásilo do petříkovské školy 63 žáků, proto musela být zřízena expozitura dvojtřídní, která však neměla vlastní budovu, vyučovalo se v pronajatých místnostech. Protože byla expozitura několik let po sobě dvojtřídní, v roce 1929 byla v Petříkově zřízena samostatná dvojtřídní škola a o dva roky později škola trojtřídní. 

V roce 1931 se také začalo jednat o zřízení pozemku pro výstavbu školy. Veškeré snahy však přerušila válka, škola byla tedy
i nadále umístěna v pronajaté usedlosti. V roce 1948 však dal majitel usedlosti škole výpověď a musela být proto postavena škola nová, na místě bývalé obecní pastoušky. Školu postavili obyvatelé obce sami v rámci brigád. Slavnostní otevření se konalo 14.8.1949.

V současné době (2022) je škola stále v provozu, funguje jako fakultní škola Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích a klinické pracoviště Teologické fakulty JČU. V současnosti ji navštěvuje 30 dětí. Při škole funguje také od roku 2020 Mateřská škola. Ve škole funguje výdej obědů a školní družina. V rletech 2018-2019 byla provedena přestavba a rozšíření budovy.

Zdroj:
https://theses.cz/id/p20qj6/39003474
Školní budova v roce 1948