Bývalá obecná škola Vyšný

Původní název:
Obecná škola Vyšný
Ulice:
Vyšný 39
Obec:
Český Krumlov - Vyšný
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Popis:

Budova byla postavena jako vilový dům manžeků Schimanových v roce 1910. Pro účely zřízení expozitury krumlovské státní české menšinové školy ve Vyšném byl objekt vykoupen československým státem za 150 000 Kčs. Expozitura fungovala jako jednotřídní a po Mnichovském záboru v říjnu 1938 byla proměněna v německou jednotřídní školu, která byla 5.5.1945 opět přeměněna na českou. Po druhé světové válce byla budova opravena. Inventář české školy byl objeven na půdě budovy. Dne 12.11.1945 byla otevřena také mateřská škola, o rok později byla však zase zrušena. V roce 1948 byla budova elektrifikována. V roce 1949 byla škola od 7.3.do 7.7. uzavřena a řídící učitel byl poslán na uhelnou bridágu na Sokolovsko. V roce 1958 byla otevřena druhá třída. Definitivně uzavřena byla škola v roce 1975, kdy sem docházelo 13 žáků. Ti byli převedeni do Českého Krumlova. V budově dále sídlila mateřská škola. V současnosti (2022) slouží budova jako sociální bydlení v rámci "Domu na půli cesty". Je zde 6 bytů. 

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/90193/44
Školní budova po r. 1945