Bývalá obecná škola Velká Chmelištná

Původní název:
Obecná škola Velká Chmelištná (Volksschule Groß Chmeleschen)
Ulice:
Velká Chmelištná 40
Obec:
Velká Chmelištná
Okres:
Rakovník
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1788
Popis:

Stavba jednotřídní školní budovy byla ve Velké Chmelištné zahájena roku 1787 a o rok později byla přízemní kamenná budova krytá šindelovou střechou dokončena. Rozšíření se dočkala v letech 1852–59, roku 1883 rozšířena na tři třídy. Po přijetí rakouské liberální školské legislativy byla škola organizována jako obecná s německým jazykem vyučovacím. Školní budova byla postavena z kamene se střechou krytou dřevěným šindelem. Vyučování probíhalo v jediné prostorné třídě se stovkou žáků a učitel obýval byt s jednou místností a kuchyní, který doplňovala komora, chlév a zahrada. V letech 1852–59 byla provedena přístavba. Tyto úpravy byly však brzy nedostatečné a v roce 1883 se tak budova dočkala radikální přestavby, která přinesla rozšíření učebních prostor na tři třídy. Cena stavebních prací se vyšplhala na 3400 zlatých, přičemž vídeňský spolek Deutscher Schulverein poskytl 1500 zlatých. Dotace měla ale podmínku, že škola nepřejde do českých rukou, jinak bude vrácena. Na děti nemajetných rodičů pamatovala nadace Franze Wachtla, dřívějšího majitele č.p. 25, která hradila náklady na školní pomůcky. V roce 1900 obec vybudovala školní hřiště vybavené nářadím. Po roce 1945 škola zanikla. V roce 2010 byla budova opravena a v současné době (2022) slouží jako sídlo obecního úřadu. 

Zdroj:
https://www.hrady.cz/palac-dum-nemecka-obecni-skola
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova dnes (2013)