Bývalá obecná škola Klení

Původní název:
Obecná škola Klení (Volksschule Gollnetschlag)
Ulice:
Klení 95
Obec:
Benešov nad Černou - Klení
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1880
Popis:

Zřízení samostatné školy v Klení bylo povoleno výnosem zemské školní rady v roce 1979 a budova byla vystavěna jako obecná škola s vuyčovacím jazykem německým v roce 1881. Na její stavbu přispěl císař František Josef I. Jako německá byla škola uzavřena v roce 1945. Během první republiky byla v obci otevřena také státní menšinová škola, která byla umístěna v budově obchodu. Koncem druhé světové války budovou prošli němečtí uprchlíci z východu, českoslovenští partyzáni i Rudá armáda. Ke školním účelům tak byla budova předána v dezolátním stavu a zabrána pro účely české školy. Výuka byla obnovena již 3.9.1945, kdy do školy bylo zapsáno 85 německých a 1 české dítě. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva z Klení klesl počet zapsaných dětí na 17. Škola byla vzhledem ke klesajícímu počtu žáků uzavřena ve školním roce 1959/60. Později byla budova využívána jako pionýrský tábor podniku Škoda České Budějovice. V současné době (2022) je budova v soukromém vlastnictví.

Zdroj:
DUFFEK, Zdeněk. Málotřídní školy na Kaplicku a Českokrumlovsku. Větřní: 2014.
Školní budova po r. 1945