Bývalá obecná škola Blatná

Původní název:
Obecná škola Blatná (Volksschule Platten)
Ulice:
Blatná 20
Obec:
Frymburk - Blatná
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1880
Stavitel/architekt:
Andreas Wagner
Popis:

Otevření obecné školy v Blatné bylo povoleno zemskou školní radou v roce 1879. Stavba byla zahájena 8.5.1880 a v témže roce byla dokončena podle plánu Andrease Wagnera. V roce 1945 byla škola jako německá uzavřena. 

Po roce 1945 byla v Blatné krátkodobě škola obnovena jako česká jednotřídka. Škola fungovala do roku 1960. Tehdy ji navštěvovalo ještě 26 žáků, kteří byli převedeni do Frymburku. Později objekt sloužil jako rekreační středisko vodních staveb. Dnes (2022) je budova v soukromém vlastnictví.

Zdroj:
JAKEŠOVÁ, Drahomíra. Vývoj sítě málotřídních škol na okrese Český Krumlov po roce 1945 do současnosti. Č. Budějovice: 1990, s. 21.
Školní budova dnes (2022)