Bývalá obecná škola Hořice na Šumavě

Původní název:
Obecná škola Hořice na Šumavě (Volksschule Höritz im Böhmerwald)
Ulice:
Hořice na Šumavě 40
Obec:
Hořice na Šumavě
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1894
Popis:

První zmínka o škole v Hořicích na Šumavě pochází již z roku 1550. V roce 1678 byla postavena budova pro farní školu u kostela a byla přestavěna v roce 1841. V roce 1894 byla na náměstí vystavěna nová školní budova, která sloužila pro účely čtyřtřídní obecné školy s německým jazykem vyučovacím. Ve školním roce 1928/29 školu navštěvovalo 242 žáků. Ve 20. letech 20. stol. v Hořicích vznikla také státní menšinová škola, čímž byla německá škola redukována. Od začátku 20. let 20. stol. se plánovalo zřízení měšťanské školy, ke kterému ovšem před válkou již nedošlo. V obci ovšem za první republiky fungovala všeobecná škola pokračovací. V roce 1932 byla obecná škola osmitřídní. Koncem druhé světové války byly školní budovy vyklizeny pro ubytování německých uprchlíků z východu. Jako německá byla škola v roce 1945 a poté reorganizována jako česká. Ve školním roce 1972/73 školu navštěvovalo 193 žáků. Škola v Hořicích fungovala až do jejího uzavření v roce 1999. 

V současné době (2022) je někdejší školní budova sídlem obecního úřadu s knihovnou. 

Zdroj:
https://www.horicenasumave.cz/mestys/informace-o-mestysu/historie/
Školní budova na pohlednici ze začátku 20. stol.