ZŠ a MŠ Pocinovice

Původní název:
Obecná škola Pocinovice
Ulice:
Pocinovice 135
Obec:
Pocinovice
Okres:
Domažlice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1894
Webové stránky:
https://zspoc.maleskoly.info/
Stavitel/architekt:
Matouš Valeček z Chudenic
Popis:

Škola v Pocinovicích vznikla již v roce 1787 společně s farou. Základní kámen nové budovy byl položen 25.8.1787. Dne 19.1.1790 byla budova vysvěcena. K pocinovické škole byly přiškoleny také osady Sv. Anna, Hadrava, Orlovice a Úborsko. Škola byla od roku 1817 dvoutřídní a utrakvistická s oběma zemskými vyučovacími jazyky. Po schválení nových rakouských školských zákonů po roce 1867 byla přeměněna na českou. V roce 1886 byla povolena třetí třída, kterou nebylo možné vzhledem k nedostačujícím místnostem otevřít a tak byla provizorně umístěna až o rok později do č.p.174. 

V roce 1891 bylo rozhodnuto o stavbě nové školní budovy. Provedení stavby bylo svěřeno staviteli Matoušovi Valečkovi z Chudenic. Novostavba školy byla kolaudována 12.7.1894 a slavnostně vysvěcena 26.8.1894. Ve školním roce 1910/11 školu o třech třídách a jedné paralelce navštěvovalo 242 dětí. V roce 1913 byla otevřena čtvrtá třída, v roce 1933 byla opět redukována na trojtřídní. Po mnichovském záboru škola přijala české děti z obsazeného pohraničí, čímž byla opět rozšířena na čtyřtřídní v letech 1939-1941. Pak byla opět trojtřídní.

V současné době (2022) budova stále slouží školním účelům. Je zde umístěna ZŠ a MŠ Pocinovice

Zdroj:
https://www.portafontium.eu/iipimage/30160159
https://www.portafontium.eu/iipimage/30160493
1