Základní škola a Mateřská škola Tovačov

Původní název:
Obecná škola, Měšťanská škola chlapecká, Měšťanská škola dívčí *)
Ulice:
Podvalí 353
Obec:
Tovačov
Okres:
Přerov
Stát:
ČR
Rok postavení:
1891
Webové stránky:
http://www.zstovacov.cz
Stavitel/architekt:
Max Fleischer, Nedělník a Konečný, Ryšavý *)
Popis:
V Tovačově bylo v dávných dobách více škol (např. bratrská, židovská, německá), ale nejvíce navštěvovaná byla škola vedle fary. V těchto místech se také nachází naše škola dodnes. První zmínka o školní výuce pochází z r. 1544. Do r. 1890 byla školní budova na dnešním místě přízemní (později bylo vybudováno 1. poschodí). Toto byla Obecná škola. V r. 1891 byla vysvěcena budova nové Obecné školy. Ta stála hned vedle původní "staré" budovy. Získala podobu, která se zachovala dodnes. Architektem byl známý prostějovský rodák Max Fleischer, který je autorem m.j. mnoha budov i ve Vídni (např. část Vídeňské opery). Na konci 19. století byla původní budova obecné školy přebudována a vznikla Měšťanská škola chlapecká. Tak stály vedle sebe budovy dvě, které byli těsně vedle sebe. Tyto budovy byly v průběhu dalších let propojeny, takže v současnosti se jeví jako jedna celistvá budova. V r. 1907 byl architektem J. Ryšavým z Kojetína dokončena stavba třetí budovy školy, Měšťanské školy dívčí. V průběhu let byla potom dostavěna i tělocvična školy. A v r. 1998 byla předána do užívání i nová budova školní jídelny. Všechny budovy jsou navzájem propojeny, takže přesun žáků i učitelů je bezproblémový. V r. 2000 dostala budova školy novou fasádu. I přes to, že budova školy v Tovačově má téměř 130 roků, je mladá a tepe moderní dobou.
Zdroj:
Kroniky školy, archív ředitele školy, ročenky školy
Obecná škola