ZŠ a MŠ Popovice

Původní název:
Škola
Ulice:
Popovice č.p. 150
Obec:
Popovice
Okres:
Uherské Hradiště
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
xxxx
Webové stránky:
http://zsamspopovice.cz/
Popis:
Stará budova školní byla postavena r. 1820 z nepálených cihel s popisným číslem 107. Roku 1887 byla vystavěna nová školní budova. 14.3.1887 byla výnosem o. š.r. č. 8626 povolena pro školní rok 1888/89 II.třída. Ve školním roce 1890/1891 žádost o trojtřídní školu. Od šk. roku 1904/05 dle dopisu c.k.o.š.r. dd. 23/8 1904 č. 2133 povolila c. k. zem. šk. rada výnosem dd 12./8. 1904 č. 13.517 rozšíření zdejší dvojtřídní školy na trojtřídní. Na základě výnosu c. k.zem. šk. rady ze dne 28. října 1907 č. 21. 285 povolena byla pobočka při III. třídě a pak výnosem c.k. zem. šk. r. ze dne 21. září č. 23.891 a pak dalším výnosem c. k. z. š. r. ze dne 9. srpna 1909 č. 20. 746 i nadále ponechána a proto se vyučovalo na zdejší škole dle osnov čtyřletých. Vzhledem k tomu, že stávající objekt základní školy, výkresová dokumentace není uložena na stavebním úřadě, byla vyhotovena zjednodušená dokumentace ( pasport stavby ) Stavebním úřadem v Uherském Hradišti v r. 2019. V katastru nemovitostí je stavba uvedena jako rodinný dům s užíváním pro veřejné účely. V současnosti funguje zdejší ZŠ jako čtyřtřídní.
Zdroj:
Obecní úřad - Školní kronika, pasport stavby ZŠ Popovice
přední pohled se vstupem