Dvoutřídní farní škola v Čestíně

Původní název:
Dvoutřídní farní škola v Čestíně
Ulice:
Čestín 3
Obec:
Čestín
Okres:
Kutná Hora
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1818
Webové stránky:
http://www.cestin.cz
Popis:
Než byla na náklady arciknížete Ferdinanda Toskánského postavena roku 1818 školní budova, učily se děti na zámku a také v budově č.p. 70. Výuka v nové budově obstarávali dva učitelé, začala 1. listopadu 1819. Původní dvoutřídní škola byla roku 1876 rozšířena na trojtřídní, později dokonce čtyřtřídní. V roce svého zrušení (1975) opět jako dvoutřídní. Prvním učitelem byl v letech 1818-1857 Václav Beneš. Za své zásluhy o školství byl vyznamenán císařem. Z učitelů 20. století zaslouží připomínku František Procházka, má také na bývalé školní pamětní desku. Jako učitel a velitel hasičské župy založil během druhé světové války odbojovou organizaci. Byl popraven v roce 1945 v Terezíně.
Zdroj:
Kutnohorsko slovem i obrazem, díl II., 1914 a výroční publikace Čestín 700 let z roku 2018.
Příspěvek vložil:
Lukáš Prokop
Škola v Čestíne - historický pohled z roku 1924