Gymnázium Krnov

Původní název:
Vyšší reálná státní škola
Ulice:
Smetanův okruh 19/2
Obec:
Krnov
Okres:
Bruntál
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1877
Webové stránky:
http://www.gymnasiumkrnov.cz
Popis:
Honosná v historizujícím stylu vystavěná školní budova stojící na místě bývalých městských hradeb. Pozemek na ni věnoval bezplatně kníže Jan II. z Lichtenštejna. Úkolem připravit stavbu budovy byl pověřen Josef Wünsch, někdejší ředitel státní reálky v Opavě. Školní budova byla natolik rozměrná (byl v ní byt ředitele i školníka), že mohla dvě své místnosti věnovat numismaticko-archeologické sbírce, dále byla v budově živnostenská pokračovací škola.
Zdroj:
http://gymnasiumkrnov.cz/o-skole/historie/
Příspěvek vložil:
Lukáš Prokop
Čelní pohled z parku před školou